GDPR

Briz Beach
Politica GDPR
DISCOVER NEWS UPDATE

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Date cu character personal

„Radians” EOOD, înregistrată în Registrul Comerțului al ANRC cu CUI 123618900, este administrator  de date cu caracter personal în sensul Regulamentului (UE) 2016/679 și al altor acte aplicabile ale UE și Republicii Bulgaria.

Cazarea in complex se efectuează prin prezentarea documentelor personale care dovedesc identitatea clientului.

Datele furnizate de către client sunt protejate în conformitate cu Legea privind protecția datelor cu caracter personal și actele normative care reglementează protecția informațiilor și sunt procesate numai în legătură cu implementarea cerințelor stabilite din Legea turismului.

Această informaţie va fi utilizată doar in legatură cu rezervarile efectuate şi nu va fi furnizată în alte scopuri.

Apartamentele Briz Beach au dreptul să colecteze şi utilizeze informaţia despre clienţii săi, atunci când ei se înregistrează sau fac o rezervare.

Informațiile prin care un utilizator al site-ului www.briz-beach.com, poate fi identificat poate include nume, prenume, adresă, număr de telefon, adresă de e-mail pentru corespondenţă, precum și orice alte informații pe care utilizatorul le furnizează la momentul  rezervării și orice altă informaţie  pe care o introduce sau o furnizează la solicitarea, primirea sau utilizarea serviciilor oferite de către Apartamentele Briz Beach, participarea la promoții, tombole și concursuri, completarea chestionarelor, sondaje, formularelor și altele.

Apartamentele Briz Beach garantează confidențialitatea datelor cu caracter personal ale clienților săi, declarând că acestea nu vor fi utilizate în alte scopuri decât scopul propus, și anume:
– stabilirea contactului cu clientul pentru clarificarea detaliilor despre rezervare şi modalităţile de plata a acesteia
– emiterea facturii
– ajutor la completarea unei rezervări dacă nu o puteți face singur
– informare despre preţuri şi servicii
– furnizare de servicii și asistență
– furnizare de servicii şi produse noi
– furnizarea de oferte promoționale personalizate etc.

Apartamentele Briz Beach are grija cuvenită şi raspunde de protejarea informaţiilor despre utilizator, care i-au devenit cunoscute cu ocazia rezervării prin intermediul site-ului www.briz-beach.com, cu exceptia cazurilor de forta majora sau eveniment accidental.

În formularul de rezervare completat de utilizator indică caracterul obligatoriu sau voluntar al furnizării datelor și consecințele refuzului furnizării acestora. Prin consimțământ său cu Termenii și Condițiile Generale, utilizatorul este de acord ca informațiile despre el să fie prelucrate în modul prescris în acestea.

Restricțiile nu se aplică în cazul în care utilizatorul sau persoanele aflate sub controlul său au comis acte rău intenționate în sensul Termenilor și Condițiilor Generale sau au încălcat drepturile sau interesele legitime ale terților. În acest caz, Apartamentele Briz Beach are dreptul de a furniza informații personale despre utilizator autorităților competente relevante ale statului, în conformitate cu legea aplicabilă.

Apartamentele Briz Beach se obligă să nu dezvăluie nicio informație personală despre utilizator și să nu furnizeze informațiile colectate unor terți – companii, persoane fizice și altele, cu excepția cazurilor în care:
– a primit consimțământul explicit din partea utilizatorului în momentul rezervării sau ulterior
– aceste informaţii sunt solicitate de organele sau funcționarii de stat, care potrivit legislației în vigoare sunt autorizate să solicite și să colecteze astfel de informații cu respectarea procedurilor stabilite legal
– În alte cazuri prevăzute de lege.

POLITICA DE PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL A „RADIANS” EOOD

În legătură cu furnizarea serviciilor noastre și desfășurarea activităților noastre, procesăm în calitate de administrator datele cu caracter personal ale clienților noștri – persoane fizice, angajații noștri și datele personale ale altor persoane enumerate mai jos, în conformitate cu prevederile acestei Politici de regulile și principiile de protecție.

Ce sunt datele cu caracter personal
Datele cu caracter personal sunt orice informații despre o persoană identificată fizică sau informații prin care o persoană poate fi identificată.

Ce este procesarea datelor cu caracter personal –
Procesarea datelor cu caracter personal este orice operațiune efectuată cu datele dvs cu caracter personal prin mijloace automate sau prin alte mijloace, precum colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, preluarea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea, transmiterea, distribuirea sau în alt mod prin care aceste date devine disponibie, stivuind sau combinând, restricționând, ștergând sau distrugând.

Persoană responsabilă pentru protecția datelor cu caracter personal –
Persoana responsabilă pentru protecţia datelor cu character personal este singurul punct de contact pentru toate persoanele vizate în legătură cu exercitarea drepturilor acestora în temeiul acestei Politici și a legislației aplicabile privind protecția datelor.
Puteți adresa toate solicitările și întrebările dumneavoastră legate de exercitarea drepturilor dumneavoastră de protecție a datelor cu caracter personal persoanei responsabile pentru protecția datelor cu caracter personal.

Datele de contact ale persoanei responsabile pentru protecția datelor cu caracter personal ale Administratorului sunt:
Nume şi Prenume: S. Uzunov
Adresa de e-mail: brizbeach@gmail.com
Adresa de corespondență: Stara Zagora, Str.” U. Gladston ” nr.16
Număr de telefon: 042 628 802

Persoane vizate

Noi, în calitate de administrator de date cu caracter personal, avem dreptul de a colecta și procesa informații despre următoarele categorii de persoane (Persoane vizate):
• Foști, actuali sau potențiali clienţi care au folosit, folosesc sau doresc să folosească oricare dintre serviciile pe care le oferim;
• Foști, actuali sau potențiali angajați;
• Alte persoane în afara celor menționate mai sus care intră în contact cu noi sau care fac reclamații, direct sau indirect, faţă de noi.

Ce categorii de date cu caracter personal colectăm de la dvs –
• Date de identificare;
• Date de contact;
• Date colectate cu privire la efectuarea plății;
• Informații despre reclamațiile depuse și alte corespondențe cu noi;
• Informații referitoare la tipul și parametrii serviciilor utilizate de dvs;
• Orice alt tip de date furnizate de dumneavoastră în legătură cu serviciile utilizate;
• Noi nu colectăm sau stocăm informații despre istoricul dvs. de navigare pe Internet prin intermediul rețelei noastre de internet wireless și nici nu colectăm sau stocăm informații despre dispozitivele care au fost conectate la rețea.

Care este politica noastră privind „cookie-urile”-
Putem utilize “cookie-uri” atunci când vizitați site-ul nostru web pentru a îmbunătăți calitatea serviciilor, în scopuri statistice, pentru a cerceta piața și nu numai. Acest lucru se face doar cu consimțământul dvs explicit. Aceste “cookie-uri permit paginii web să stocheze acțiuni și preferințe pentru o anumită perioadă de timp, astfel încât să nu fie nevoie să fie introduse de fiecare dată când vizitați pagina sau treceți de la o pagină la alta. Însă, informațiile legate de „cookie-uri” nu sunt folosite pentru a vă identifica.

Supraveghere video-
În limitele permise de lege, oferim supraveghere video pentru a asigura securitatea clienților și angajaților noștri, precum și pentru a proteja proprietatea noastră. Supravegherea video se efectuează numai în locuri publice, care sunt marcate cu tabele de informare.
Supravegherea video nu se efectuează în camerele de oaspeți, camerele sanitare și igienice și încăperile de odihnă ale angajaților. Furnizăm înregistrări video doar autorităților competente care au dreptul legal de a le solicita. Înregistrările video sunt stocate timp de până la două luni. Acestea pot fi stocate și utilizate mai mult decât perioada specificată în cazuri de litigii legale, inspecții de către autoritățile competente și altele până la finalizarea finală a procedurilor relevante.

Marketing direct-
Cu consimțământul dumneavoastră explicit și voluntar, putem procesa date cu caracter personal în scopuri de marketing direct, cum ar fi: oferirea de servicii; efectuarea de consultații, sondaje etc., în vederea îmbunătățirii calității serviciilor prestate, conform domeniului de aplicare a consimțământului specific. Aveți dreptul de a vă opune sau de a vă retrage consimțământul pentru procesarea datelor cu caracter personal în orice moment. În aceste cazuri, procesarea datelor cu caracter personal este încheiată

Scopuri pentru procesarea datelor cu caracter personal
Noi colectăm, utilizăm și procesăm informațiile în scopurile prevăzute în această Politică, care, în funcție de temeiul legal al procesării, pot fi:
• Scopuri legate de respectarea obligațiilor noastre legale: activități pentru ținerea unui registru al clienților cazați; activități legate de plata taxei turistice; activități de facturare, contabilizare și raportare a plăților primite și efectuate; activități de procesare a reclamațiilor și semnalelor și alte activități pentru a ne îndeplini obligațiile legale;
Scopuri legate de și/sau necesare implementării contractelor încheiate cu noi: activități pentru efectuarea unei rezervări de către Client; Activitati de inregistrarea clienţilor pentru cazare, administrare si management de servicii; activități de procesare a plăților de către Client; activități de înregistrare și întreținere a unui cont pe site-ul nostru și alte activități legate de implementarea contractului;
• Scopurile interesului nostru legitim: exercitarea și protecția drepturilor și intereselor noastre legale; asistență în exercitarea și protejarea drepturilor și intereselor legale ale clienților și ale angajaților, ale persoanelor care prosează date cu caracter personal în numele nostru și ale partenerilor noștri de afaceri;
• Scopuri pentru care Persoana vizată și-a dat consimțământul său pentru procesarea datelor sale cu caracter personal: activități de trimitere de mesaje de marketing și reclame; utilizarea „cookie-urilor”, atunci când vizitați site-ul nostru; alte activități pentru care Clientul și-a dat consimțământul explicit.

Pentru ce perioadă de timp stocăm aceste date-
Procesăm și stocăm date despre Persoana vizată pentru o perioadă de până la 5 (cinci) ani de la furnizarea serviciului, cu excepția cazurilor în care este necesară păstrarea mai lungă a informațiilor relevante în conformitate cu cerințele legii aplicabile sau ale acestei Politici.

Care sunt consecințele refuzului de a furniza date cu caracter personal?
Refuzarea de a furniza date și documente sau furnizarea unora false poate duce la incapacitatea de a furniza serviciile relevante din partea noastră. Noi nu colectăm și nu procesăm categorii speciale de date în sensul art. 9 și art. 10 din Regulament (și anume: date cu caracter personal care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, convingerile religioase sau filozofice sau apartenența la organizații sindicale, date genetice, date biometrice, date de sănătate sau date privind viața sexuală sau orientarea sexuală a persoanei; și datele cu caracter personal legate de condamnări și infracțiuni sau măsuri de securitate aferente).

Procesarea informațiilor de către terți –
care procesează date cu caracter personal

Pentru scopurile prevăzute în această Politică, putem delega procesarea datelor dumneavoastră cu caracter personal unor terți – persoane împuternicite de procesare a datelor cu caracter personal, în conformitate cu cerințele Regulamentului și cu alte reguli aplicabile pentru protecția datelor cu caracter personal. Acest lucru se va face numai în măsura și în volum în care este necesar pentru a îndeplini sarcinile pe care ni le-am atribuit. Cei care procesează datele cu caracter personal în numele nostru și sunt obligați să proceseze datele dumneavoastră cu caracter personal numai în strictă conformitate cu instrucțiunile noastre și nu vor avea dreptul de a utiliza sau procesa informațiile în alt mod în alte scopuri decât cele specificate în această Politică.

Cine altcineva vă poate obține datele dvs –
Suntem obligați să nu dezvăluim datele dumneavoastră cu caracter personal și să nu furnizăm informațiile colectate unor terți, cu excepția cazurilor în care:
• Dacă acest lucru este necesar pentru îndeplinirea obligațiilor noastre legale față de autoritățile competente de stat și municipale;
• acest lucru este prevăzut în mod explicit în această Politică;
• acest lucru este necesar pentru a putea oferi serviciul dorit de dvs;
• Persoana vizată și-a dat consimțământul explicit;
• Pentru a proteja drepturile sau interesele noastre legitime, precum și pe cele ale terților sau ale Persoanei vizate;
• în alte cazuri prevăzute de lege.

Care sunt drepturile dvs cu privire la datele personale –
În legătură cu procesarea datelor cu caracter personal, aveți următoarele drepturi care vă sunt acordate prin acest Regulament:
• Dreptul de informare – aveți dreptul de a primi informații despre procesarea datelor dvs cu caracter personal;
• Drept de acces:
– Aveți dreptul de a primi confirmare dacă datele cu caracter personal legate de dvs. sunt în curs de procesare;
– Aveți dreptul de a accesa datele personale prelucrate și informații detaliate despre procesare
• Dreptul de modificare – Aveți dreptul de a solicita modificarea sau completarea datelor dvs cu caracter personal dacă acestea sunt inexacte sau incomplete;
• Dreptul de ștergere – Aveți dreptul de a solicita ștergerea datelor dvs cu caracter personal dacă există motive pentru a face acest lucru;
• Dreptul de a limita procesarea datelor cu caracter personal – Aveți dreptul de a solicita o restricție a procesării datelor dvs cu caracter personal în domeniul de aplicare a Regulamentului, dacă există motive pentru a face acest lucru;
• Notificarea terților – aveți dreptul de a ne solicita să notificăm terților cărora le-au fost dezvăluite datele dvs cu caracter personal orice corecții, ștergeri sau restricții privind procesarea datelor dvs cu caracter personal;
• Dreptul la portabilitatea datelor – Aveți dreptul de a primi datele dvs cu caracter personal care vă privesc și care ni le sunt furnizate într-un format structurat, utilizat pe scară largă și care poate fi citit automat și de a transfera aceste date către un alt administrator fără nicio interferență din partea noastră. Dreptul la portabilitatea datelor se aplică atunci când următoarele două condiții sunt îndeplinite în acelaşi timp:
– Procesarea se bazează pe consimțământ sau pe o obligație contractuală; şi
– Procesarea se realizează în mod automat.
• Drepturi la luare automate a deciziilor, inclusiv crearea de conturi – Aveți dreptul de a nu face obiectul unei decizii automatizate bazate exclusiv pe procesare automată (adică prelucrare fără intervenție umană), inclusiv crearea de profiluri în sensul Regulamentului, care are consecințe juridice pentru dvs. , cu excepția cazului în care sunt întrunite motivele prevăzute în regulament și nu există garanții adecvate pentru a vă proteja drepturile și libertățile și interesele dvs legitime.
• Dreptul de a retrage consimțământul pentru procesare – atunci când procesarea datelor cu caracter personal se bazează exclusiv pe consimțământul dvs, vă puteți retrage consimțământul în orice moment. O astfel de retragere nu va afecta legalitatea procesării pe baza consimțământului dat până la retragerea acestuia;
• Dreptul de a obiecta – aveți dreptul de a vă opune în orice moment procesării datelor cu caracter personal care vă privesc, inclusiv profilării în sensul Regulamentului, care se bazează pe interesul public, exercitarea autorității oficiale sau interesele legitime ale Administrator sau o terță parte. În aceste cazuri, încetăm procesarea datelor cu caracter personal, cu excepția cazului în care se dovedește că există temeiuri juridice convingătoare pentru procesare care au prioritate asupra intereselor, drepturilor și libertăților dvs sau pentru stabilirea, exercitarea sau protejarea pretențiilor legale.

Cum vă puteți exercita drepturile dvs –
Vă puteți exercita drepturile legate de protecția datelor cu caracter personal prin trimiterea unei cereri scrise către persoana responsabilă pentru protecția datelor cu caracter personal – transmisă de dvs. personal sau printr-o cerere autentificată prin poștă.
Solicitarea se poate efectua si electronic, in acest scop trebuie semnată de dvs cu semnatura electronica calificata si trimisa Responsabilului cu Protectia Datelor Personale la adresa de e-mail: brizbeach@gmail.com

Dreptul de plângere la un supraveghetor –

Fiecare dintre voi are dreptul de a depune o plângere la Autoritatea pentru Protecția Datelor dacă considerați că procesarea datelor dvs cu caracter personal încalcă prevederile Regulamentului sau alte cerințe aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal.


Autoritate de supraveghere în Republica Bulgaria este:

Comisia pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal
Adresa: Sofia, 1592, Bul. “Prof Tsvetan Lazarov ”№ 2
Site web: https://www.cpdp.bg/.

Don`t copy text!

for July and August and you will receive a "Welcome" package and a free parking space!

Book now

BONUS